lunes, 2 de marzo de 2009

5 de marzo. Día mundial da eficiencia enerxética

A especie humana, ao longo da súa historia, utilizou distintas formas de enerxía, para cubrir as súas necesidades. Nas primeiras etapas, ditas necesidades reducíanse á alimentación e á protección do frío, utilizando para elo, medios rudimentarios tales como a madeira.
Posteriormente, a partires da revolución industrial, pasouse ó uso de combustibles fósiles, derivados do petróleo.
E por último, pasouse ó consumo de electricidade, obtida por distintos medios. É necesario tomar conciencia do despilfarro enerxético da sociedade actual, reducindo o consumo de enerxía. Algunhas medidas de aforro enerxético, poden ser, entre outras:
utilizar lámparas de baixo consumo, regular axeitadamente o termostato dos radiadores eléctricos no inverno e os aparellos de aire acondicionado, no verán, reciclar os materiais selectivamente, utilizar medios de transporte colectivos, etc.
Por outra banda, as distintas Administracións Públicas deben tentar de potenciar fontes de enerxía renovables, tales como a solar e a eólica.

Carlos.

No hay comentarios: