miércoles, 9 de diciembre de 2009

As enerxías renovablesAgora que tanto se fala de sostibilidade, debemos considerar as enerxías renovables como un factor importante para conseguila. Ditas enerxía producen un menor impacto nos ecosistemas que as convencionais, xa que se producen a unha velocidade maior da velocidade coa que se consumen, polo que se pode facer un uso continuado das mesmas; é dicir, un uso "sostible". Por outra banda, xeran menos resíduos que as enerxías convencionais, tales como o petróleo e os seus derivados, xa que utilizan fontes máis limpas. Ademáis, non producen dióxido de carbono, polo que non aumentan o efecto invernadoiro. As principais enerxías renovables, son: a eólica, a biomasa, a hidráulica, a solar, a xeotérmica e a mariña. Carlos.

No hay comentarios: