martes, 1 de abril de 2008

Historia das palabras

ABRIL . Elaborado polo alumnado de 1ºB e a súa titora Mercedes.

BIOGAS (do prefixo grego "bios-", que significa "vida", + "gas", do latín "chaos" que significa "caos", neoloxismo inventado polo químico flamenco I.B. Helmont no século XVII). Gas producido pola fermentación de materia orgánica.

BIOMASA (do prefixo grego bios-, que significa "vida"+ masa, do latín massa, que significa amontoamento, pasta) Suma total de materia dos seres vivos presentes nun ecosistema, expresada xeneralmente en unidades de superficie ou de volume.